Psykoterapi

De historier, vi fortæller om os selv, er med til at give os vores identitet. For mange menneskers vedkommende er dette selvbillede dannet på et meget spinkelt grundlag af nogle negative fortællinger. Det kan fastlåse os i nogle handlemønstre, der er ufrugtbare, og livet opleves uoverskueligt. Her handler psykoterapi bl.a. om at få øje på flere fortællinger så vores selvbillede kan blive mere helt, og vi dermed kan få flere handlemuligheder i vores liv.
Vores fortællinger bliver til i samspil med andre. De smertefulde erfaringer, vi bærer med os, er ofte blevet til i relationer. De skal derfor også heles i en relation. Det kan ske i psykoterapi.

Kort fortalt er psykoterapi en samtale med en professionel terapeut med det formål at få øget livskvalitet.

Man får ikke nødvendigvis et lettere og lykkeligere liv af psykoterapi, men hjælp til klarhed, ny styrke og mening i livet.

At vove er at miste fodfæstet for en tid, ikke at vove er at miste livet for altid
– Søren Kierkegaard

Søren Kirkegaards ord kan lyde lidt barske, men de rummer den viden, at vækst i livet går gennem kriser. Hvis vi undgår arbejdet med det problemfyldte, kan det låse os fast i uhensigtsmæssige mønstre og forringe vores livskvalitet.
At gå i terapi er at vove at miste fodfæste for en tid – men ikke alene! Og det er vejen til vækst.

Invitation til samtaler

Book en tid her

Back to Top