Parterapi og individuel terapi

‘Livet forstås baglæns, men må leves forlæns’
Søren Kierkegaard 

Indimellem kan vi have et stærkt ønske om at forstå livet forlæns, men sådan er livet ikke. Det kan give en uro, der af og til får karakter af personlig krise.

Livet er ikke altid så enkelt og lykkeligt, som vi kunne ønske os. Vi kan blive ramt af mange ting:  tab af nogle vi holder af, sygdom eller problemer i forhold til de mennesker, der er vore nærmeste. Det kan være konflikter i parforhold, søskendeforhold eller generationskonflikter. Måske er det skyld og skam og oplevelsen af ikke at slå til, der fylder. For nogle kan dette føre angst og depressive tanker med sig.

Når problemer som disse tårner sig op for os, går tankerne ofte i ring, og vi mister fodfæste. Mange kan i sådanne perioder have gavn af samtaleterapi. Her kan man i et lukket rum med tavshedspligt sætte ord på alt det, der fylder. Gennem uddybende spørgsmål er der mulighed for at få større forståelse for sin situation. Det problemfyldte får en placering i livet, så det ikke fylder det hele, og derved kan der blive plads og overskud til at nyorientere sig. Målet er nyt fodfæste i livet.

Samtalernes temaer kan være

  • oplevelser af manglende trivsel i eget eller barns liv
  • identitetsproblemer
  • tab af et menneske der står os nær
  • tab af førlighed
  • tab af arbejde
  • overgangsfaser i livet
  • problemer i parforholdet
  • med mere

Back to Top