Profil

billede af mig (Custom)

Certificeret psykoterapeut

Mit navn er Margrethe Højlund

 • Født 1959, gift og mor til 5 voksne børn
 • Læreruddannet fra Århus Seminarium 1985
 • Certificeret Psykoterapeut fra Systemisk Institut for
       Familieterapi (SIF) 2011
 • Gestaltterapeutisk træningsgruppe hos Bent Falk
  2013 – 2014
 • 1-årig supervisoruddannelse på DISPUK 2017
 • Selvhjælpskoordinator, Horsens Sund By 2013 – 2018
 • Egen psykoterapeutisk praksis siden 2011

 

Udgangspunkt
Ordet terapi kommer af det græske ord therapeia, der betyder tjeneste.

Som psykoterapeut ønsker jeg at stille mig til tjeneste som medvandrer på et stykke livsvej.
Jeg løser ikke problemer, men der kan ske det, at problemerne opløses, når vi taler sammen om dem på en ny måde. De får en ny placering i livet, så de ikke fylder det hele. Derved kan der blive plads og kræfter til nye handlemuligheder.
Jeg er ikke ekspert på klientens liv. Klienten er ekspert på sit eget liv. Det jeg kan tilbyde, er et rum til at udforske og udvide sin viden. I dette arbejde vil jeg gerne være til stede med lyttende, spørgende, rummende og deltagende medvandring.

Min uddannelse er systemisk narrativ psykoterapi.
Desuden er jeg inspireret af eksistentiel psykoterapi og imago relationsterapi.
Jeg har tavshedspligt.


Invitation til samtaler

Book en tid her


psf

Back to Top